All Posts By

martin

Begravning inom familjen?

By | Vanliga frågor | No Comments

I dödsannonsen står det kanske att begravningen hålles inom familjen eller i kretsen av de närmaste. Vad betyder det? Den som har avlidit och/eller de anhöriga har önskat att bara de närmsta får komma på begravningen. Den önskan bör respekteras, det kan finnas många anledningar till varför man väljer att ha det så. Om man ändå vill hedra minnet av den som gått bort, kan man beställa en blomma till kyrkan eller beställa en minnesgåva via en fond. Man kan också söka dödsannonsen på nätet och tända ljus och skriva en hälsning.

Minnesgåvor

By | Vanliga frågor | No Comments

Många vill att det ska framgå i dödsannonsen att man önskar en minnesgåva istället för blommor. Ibland framgår det vilken fond man tänkt på, t ex Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, diabetesfonden el dyl. Ibland är det upp till givaren att komma på vilken fond som passar och då kan man välja någon man själv ger till redan, eller välja en som inte har med sjukdomar att göra, som Rädda Barnen, Läkare utan gränser, Amnesty International el dyl. Tänk på att man inte automatiskt får ett minnesbrev om man sätter in pengar på ett bankgiro, swishar eller liknande, man måste i så fall meddela dem man skänkt till, vem det gäller, vad man vill ha för hälsning och vem det är ifrån. Oftast kan man göra detta via en Givarservice eller via fondens hemsida. Man kan också ringa oss och fråga om hjälp.

Kan man komma i jeans?

By | Vanliga frågor | No Comments

Det har blivit mindre viktigt vad man har på sig på begravningar, men fortfarande är det vanligast med mörk och diskret klädsel. Ibland har man inget annat än jeans hemma och så länge det är helt och rent så funkar det. Det viktigaste är att Du kommer för att visa din respekt och ta farväl av en kär person. Då spelar klädseln mindre roll.