Minnesgåvor

By 2 november, 2021Vanliga frågor

Många vill att det ska framgå i dödsannonsen att man önskar en minnesgåva istället för blommor. Ibland framgår det vilken fond man tänkt på, t ex Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, diabetesfonden el dyl. Ibland är det upp till givaren att komma på vilken fond som passar och då kan man välja någon man själv ger till redan, eller välja en som inte har med sjukdomar att göra, som Rädda Barnen, Läkare utan gränser, Amnesty International el dyl. Tänk på att man inte automatiskt får ett minnesbrev om man sätter in pengar på ett bankgiro, swishar eller liknande, man måste i så fall meddela dem man skänkt till, vem det gäller, vad man vill ha för hälsning och vem det är ifrån. Oftast kan man göra detta via en Givarservice eller via fondens hemsida. Man kan också ringa oss och fråga om hjälp.