Huvudkontoret Glimåkra:
Telefon: 044 – 431 31
E-post: liljenberg.begravningsbyran@gmail.com
Adress: Storgatan 8, 280 64 Glimåkra
Besökskontor: Storgatan 23, 280 64 Glimåkra

Kontoret Lönsboda:
Telefon: 0479-20070
E-post: liljenberg.begravningsbyran@gmail.com
Adress:Östra Järnvägsgatan 5, 28070 Lönsboda
Öppettider: Måndag-Torsdag 9-12

Kontoret Broby:
Telefon: 044-43131
E-post: liljenberg.begravningsbyran@gmail.com
Adress: Brobygården Tydingegatan 1b, 280 60 Broby
Öppettider: Måndag-Torsdag 9-12

Glimåkra

Storgatan 23

Lönsboda kontoret

Östra Järnvägsgatan 5

Brobykontoret

Tydingegatan 1b, Brobygården